Information
Stockholms dramatiska högskola

Svarta speglar - examination och processredovisning

Välkommen att ta del av sju magisterarbeten i konstnärlig självreflektion på StDH.

Under den första och pågående terminen på magisterprogrammet Svarta speglar har sju studenter undersökt var sin problemformulering, kopplad till den egna konstnärliga praktiken. Det är tredje gången som StDH ger sitt magisterprogram i konstnärlig självreflektion. Utbildningen är tvärdisciplinär, holistisk och riktad till redan yrkesverksamma konstnärer. Den provar olika metoder att performativt analysera och fördjupa den egna skapelseprocessen.

Nu är du välkommen att ta del av studenternas första öppna redovisning då var och en av dem blottlägger och delger oss delar av sin pågående process genom var sin kortare praktisk presentation (ca 7 min per student).

Den Svarta Spegeln

Den Svarta Spegeln är en metafor och syftar på den gamla antika spegeln vilken var gjord av brons. Bronsspegeln var man tvungen ta sig mödan att putsa för att få en spegelbild. Bilden blev kanske något mindre perfekt än den som kommer fram från dagens moderna speglar, men den var alltid sann och ärlig.

Välkommen att se in i våra Svarta Speglar på StDH 23 och 24 maj!

Program och korta presentationer av magisterarbetena

Evenemanget på Facebook

Läs mer om magisterprogrammet Svarta speglar

Studenter

Anusha Caroline Andersson
Sanna Ansgård
Anna Aro
Clara Diesen
Frida Liljevall
Hanna Åhs
Harón Sanchez 
 
Utbildningsansvarig och huvudlärare

Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning och teaterkoreograf

Lärare i skrivprocesser

Synne Behrndt lektor i dramaturgi, dramaturg (höstterminen 2019)
Alexander Skantze författare, lärare i filmmanus (vårterminen 2018

Foto: Jonas Jörneberg