Information
Operahögskolan Stockholms dramatiska högskola

STHLM New Opera 2019

Välkommen att ta del av STHLM New Opera! Ett unikt samarbetsprojekt skapat av studenter från Stockholms konstnärliga högskola (Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola) och Kungl. Musikhögskolan.

Kompositörer, dirigenter, musiker, librettister, regissörer, scenograf, kostymdesigner, teatertekniker samt sångare möts i dessa musikdramatiska samarbeten. 

STHLM New Opera är ett omfattande projekt där olika yrkesdiscipliner skapar ett verk tillsammans i ett gemensamt sökande efter symbios mellan text, musik och det visuella.

Sthlm New Opera 2019.jpg_Ny bild.jpg

Utomjording

Solister: 
Elin Skorup** – Alhena
Linnea Andreassen** – Proxima
Oscar Quiding** – Finansiären

Musiker:
Flöjt: Catrin Johansson***
Klarinett: Leonardo Zoncati***
Piano: Joline Granath***
Slagverk: Marcus Ström***
Violin: Sara-Felicia Nyman Stjärnskog***
Viola: Ellen Alveteg***
Cello: Erik Elvkull***
Kontrabas: Joel Hedtjärn***

Musik: Calle Lindkvist***
Libretto: Emy Stahl*
Dirigent: Simon Bång***
Regissör: Malin Stenberg*
Scenograf: Tove Dreiman*
Kostym: Erik Radix*
Ljusdesign: Sofia Linde och Hannele Philipson
Mask och perukdesign: Anna Olofson 
Koreograf: Alejandro Bonnet 

Förlossningen

Solister: 
Elin Skorup** – Sarah, förlossningsläkare
Nils Löfgren** – Björn, undersköterska
Linnea Andreassen** – Filippa Stråhle, investerare
Oscar Quiding** – Ove Landin, förändringskonsult      

Musiker:
Flöjt: Catrin Johansson***
Klarinett: Leonardo Zoncati***
Piano: Joline Granath***
Slagverk: Marcus Ström***
Violin: Sara-Felicia Nyman Stjärnskog***
Viola: Ellen Alveteg***
Cello: Erik Elvkull***
Kontrabas: Joel Hedtjärn*** 

Musik: Johan Svensson***
Libretto: Hanna Nygren*
Dirigent: Felix Bagge***
Regissör: Magnus Berg*
Scenograf: Tove Dreiman*
Kostym: Maja Döbling*
Mask och perukdesign: Anna Olofson
Ljusdesign: Sofia Linde och Hannele Philipson

Föreställningen är en examensproduktion från institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola.

* Studenter inom scenkonst från StDH.
** Studenter från Operahögskolan.
*** Studenter från Kungl. Musikhögskolan.


scenex19_svartvit_1100x620_pasnedden_avlang.jpg

Föreställningen är ett examensprojekt inom Scenex19. Scenex19 består av alla examensprojekt som studenterna på StDH:s scenkonstutbildningar gör under sista terminen på kandidatnivå. Scenkonstutbildningarna är:

  • Dramatik/Dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi
  • Teaterteknik

Här kan du läsa mer om Scenex19.