Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Soniskt motstånd och rätten att lyssna - ljudpraktiker i en värld i kris

Öppen föreläsning med Brandon LaBelle

Hur kan soniska praktiker användas som motstånd i en värld i kris?

Med utgångspunkt i sin senaste bok Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance presenterar den framstående författaren, teoretikern och konstnären Brandon LaBelle centrala tankar som bemöter den samtida politiska och sociala krisens villkor genom soniskt tänkande och möjligheter.

Brandon LaBelle är verksam som konstnär, författare och teoretiker med fokus på soniska kulturer, röst och frågor om makt. Han har genomfört konstnärliga projekt och publika framträdanden i ett flertal internationella sammanhang, ofta i samarbete med andra aktörer och i det offentliga rummet. Brandon LaBelle är författaren bakom böcker som Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance (2018), Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life (2010) och Background Noise: Perspectives on Sound Art (2006). 

www.brandonlabelle.net

Evenemanget på Facebook