Information
 
Stockholms dramatiska högskola

SKH på Scenkonstbiennalen 2019

Scenkonstbiennalen 2019 äger rum i Sundsvall och Härnösand den 14–19 maj 2019. Fyra seminarier arrangeras av oss i samarbete med Riksteatern, Unga Klara och Kulturhuset Stadsteatern.

Scenkonstbiennalen 2019 i Sundsvall och Härnösand arrangeras av Scensverige och Scenkonst Västernorrland.

SKH arrangerar, och medverkar i, fyra spännande seminarier:

Scenkonsten och klimatet: Klimatfrågan ur ett konstnärligt och publikt perspektiv

Arrangeras av: Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola och Riksteatern

Torsdag 16 maj kl. 10.00-11.30
 
Vi står mitt uppe i stora förändringar och framtiden är oviss. Osäkerheten ökar och temperaturen stiger. Vad gör scenkonsten när världen håller på att gå under? Seminariet samlar scenkonstnärer och klimatforskare i ett samtal med varandra och med publiken om nya former av samarbeten och berättelser. Kan dialogen mellan konst och vetenskap generera nya dramaturgiska strukturer och former för gestaltning? Hur kan dialogen utökas till att även omfatta publiken och det omgivande samhället? Hur skapar vi hållbarhet i våra produktioner? Seminariet syftar till att skapa dialog kring klimatfrågan ur ett konstnärligt och publikt perspektiv samt att bygga nätverk och broar mellan konst och vetenskap.
 
Medverkande:
Måns Lagerlöf, kanslichef, Naturskyddsföreningen
Lisa Fernström, regissör
Anna Kaijser, forskningssekreterare på miljöavdelningen, med särskilt fokus på klimat, Formas
Åsa Johannisson, regissör och lektor vid Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola
Maria Tengö, Stockholm Resilience Center

Moderator: Birgitta Englin, Senior rådgivare Global Utmaning

Hjälte för hur länge? – om inhopp

Arrangeras av: Institutionen för skådespeleri på StDH/Stockholms konstnärliga högskola

Torsdag 16 maj kl. 14.00-14.45

Scensverige vimlar av ersättare. Men vad innebär det i praktiken att göra ett inhopp - för mig som skådespelare, för föreställningen och för publiken? I mitt, inom Stockholms konstnärliga högskola, pågående forskningsprojekt om inhopp, undersöker jag inhoppets förutsättningar och konsekvenser på, bakom och utanför scenerna. Jag vill passa på att både redovisa mina nuvarande tankar gällande inhoppets möjligheter och fällor och samtidigt diskutera med den närvarande publiken kring deras erfarenheter och tankar för att på så sätt vara i dialog med kollegor och andra berörda under den forskande processen.

Medverkande: Niklas Hald, skådespelare, föreläsare, lektor vid Institutionen för skådespeleri på StDH/Stockholms konstnärliga högskola

Måste utbildningarna förändras för att möta scenkonstens framtida konstnärliga och tekniska behov?

Arrangeras av: Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola

Lördag 18 maj kl. 13.00-13.45

Våra scenkonstinstitutioner blir alltmer organisatoriskt slimmade samtidigt som de förväntas skapa och ge tillbaka ett allt större utbud av föreställningar. Hur ska vi rusta kommande generationer av scenkonstarbetare så att de kan möta dessa förväntningar med såväl konstnärligt som tekniskt kunnande? Under de senaste tio åren har våra designutbildningar på högskolorna genomgått stora förändringar, men måste dessa förändringar bli ännu större för att hjälpa framtidens designer i deras yrkesutövning? I ett panelsamtal blir dessa frågor belysta ur flera olika perspektiv.

Medverkande:
Anders Larsson, lärare för utbildningen Produktionsteknisk samordning på StDH/Stockholms konstnärliga högskola
Katrin Brännström, lärare för utbildningen Kostymdesign och Scenografi på StDH/Stockholms konstnärliga högskola
Anna Wemmert Clausen, lärare i utbildningen Ljusdesign på StDH/Stockholms konstnärliga högskola
Emma Weil, chef utvecklingssektion på Dramaten

Flerspråkig scenkonst: Konstnärliga möjligheter och utmaningar

Arrangeras av: Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola i samarbete med Unga Klara och Kulturhuset Stadsteatern.

Lördag 18 maj kl. 14.00-14.45
 
I ett samhälle och en värld där olika krafter strävar efter språklig och etnisk homogenitet kan scenkonsten aktivt arbeta för språklig och kulturell mångfald. En stor del av befolkningen och den potentiella publiken i Sverige är flerspråkig, hur förhåller sig scenkonstbranschen till det och hur inkluderas denna erfarenhet inom scenkonsten? Seminariet undersöker i dialog med panel och publik vilka konstnärliga möjligheter/fördelar och utmaningar/svårigheter flerspråkig scenkonst kan innebära.
 
Medverkande:

Åsa Simma, hoavda/teaterchef Giron Sámi Teáhter
Farnaz Arbabi, regissör, dramatiker och konstnärlig ledare Unga Klara
Anna Takanen, regissör, skådespelare och teater–scenkonstchef Kulturhuset Stadsteatern
Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och doktorand vid Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola
Maria Rydell, lektor i nordiska språk vid institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet
 
Moderator:
Åsa Johannisson, lektor vid Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola


Här finner du all övrig information: Scenkonstbiennalen 2019

Direkt till biljettbokningen där du kan köpa pass till biennalen: www.trippus.net/scenkonstbiennalen2019