Information
 
DOCH

Exposition: Samtida dansdidaktik

Välkommen till DOCH 23 och 24 maj när sex studenter från masterprogrammet Samtida dansdidaktik presenterar sina självständiga arbeten!

The dance-teacher body as a sounding board – an interactive exposition
Anders Frisk
 
Kroppar i samspel med materialiteter och kunskap i rhizom
Petra Hultenius
 
Subjektobjekt och rörelsematerial, dansens blivande genom subjektet
Rebecca Yates
 
Examination and description of my experience in Virtual Reality
Cyntia Botello
 
Min kollega för en kvart...
Lena Dahlqvist
 
I cirklar som leder vidare
Andreas Berchtold
 

Torsdag 23 maj

17.00- 17.45 Mingel
18.00-20.00 Presentationer

20.00-20.30 Samtal med alla

 • Anders/Studio H: 18.00-19.30 öppet rum, 19.30-19.50 sammanställning och samtal
 • Petra/Studio 1 och 2: 18.00,18.30, 19.00, 18.30.
 • Rebecca/Studio 16: Scen, 18.00, 18.40, 19. 20
 • Cyntia/Studio G: 18.00
 • Andreas/Studio 14: 18.00-18.50 och 19. 00-19.50
 • Lena/Samtalsrum 4: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Fredag 24 maj

12.30-14.00 Presentationer
14.00-14.30 Samtal med alla

 • Anders/Studio H: 12.30-13.30 öppet rum, 12.30-13.50 sammanställning och samtal
 • Petra/Studio 1 och 2: 12.30, 13.00, 13.30.
 • Rebecca/Studio 16: Scen, 12.30, 13.00, 13. 30
 • Cyntia/Studio G: 12.30
 • Andreas/Studio 14: 12.30-13.20 och 13. 30-14.20
 • Lena/Samtalsrum 4:  12.30, 13.00, 13.30 

Programmet som PDF, läs mer om studenternas självständiga arbeten

Evenemanget på Facebook

Masterprogrammet Samtida dansdidaktik

Masterprogrammet Samtida dansdidaktik är en utbildning för yrkesverksamma inom det danspedagogiska området som vill fördjupa sin kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv.
 
Läs mer om Masterprogrammet Samtida dansdidaktik