Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Producenten som konstnärlig medskapare

Öppet seminarium där två examensuppsatser om producentens konstnärliga delaktighet i ett scenkonstprojekt presenteras.

Kan producenten ha en naturlig plats i det konstnärliga teamet? Hur skulle det gå till? Har producenten redan det? Behövs det?

Fanny Ramel* har intervjuat fyra andra scenkonstproducenter och frågat dem om hur de jobbar som producenter i sina respektive organisationer och hur de förhåller sig till delaktigheten i det konstnärliga resultatet. Dessutom jobbar Fanny med en produktion på Uppsala Stadsteater som producent och är aktiv i en manusgrupp som utvecklar en musikal. Dessa olika projekt kommer också ligga till grund för hypoteserna i uppsatsen. Syftet är att utforska hur en scenkonstproducent kan jobba med ett aktivt, inkluderande ledarskap och också vara delaktig i den konstnärliga utvecklingen av verket på olika sätt.

Daniel Sallmander* är producent på Uppsala Konsert&Kongress (UKK), en scenkonstinstitution utan de traditionella teateringredienserna som verkstäder, ateljéer, ensemble och konstnärliga team. Ändå genomför man 300-talet kulturevenemang per år. Hur arbetar en producent i en sådan miljö? Daniel kommer genom samtal, empiri och exempel ur egna scenkonstproduktioner och andra projekt på UKK att undersöka hur man som kreativ producent utvecklar ett storslaget hus med många begränsningar från ett konserthus till ett kulturhus.

*Examensstudenter på Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola
 


scenex19_svartvit_1100x620_pasnedden_avlang.jpg

Föreställningen är ett examensprojekt inom Scenex19. Scenex19 består av alla examensprojekt som studenterna på StDH:s scenkonstutbildningar gör under sista terminen på kandidatnivå. Scenkonstutbildningarna är:

  • Dramatik/Dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi
  • Teaterteknik

Här kan du läsa mer om Scenex19.