Information
DOCH

Presentation av ”Degree project” på DOCH

Välkommen att ta del av kandidatstudenternas dansföreställning!

The degree project är en kurs som hålls under kandidatstudenternas sista år. I kursen ingår självständigt arbete under tio veckor, där målet är att utveckla studenternas förståelse av experimentella forskningsprocesser inom konst. Studenterna väljer en fråga som sedan ska adresseras i projektet. Genom övning och forskning i studion, läsning, textproduktion och handledning producerar studenterna en skriftlig text och en performance. Under tre dagar får en extern publik ta del av föreställningarna.
 
Obs! Begränsat antal platser, boka via bokningslänken.

Program

Fredag 18 januari

18.00–18.30 Alexander Talts
18.45–19.15 Klara Utke Acs
19.45–20.05 Julia Nylander
20.20–20.50 Corinne Mustonen

Lördag 19 januari

14.00–14.30 Morgane Nicol
14.45–15.15 Sonja-Riitta Laine
15.30–16.00 Anna Skorpen
16.45–17.15 Am Ertl
17.30–18.00 Molly Engblom
18.15–18.45 Sara Skoglund

Söndag 20 januari

14.15–14.45 Klara Sjöblom
15.00–15.20 Jennie Bergsli
15.30–15.50 Danilo Alexandre
16.30–17.00 Shiraz Amar
17.15–17.35 Miranda Wallmon
17.45–18.15 Aurore d'Audiffret

Vi hoppas att få se många av er här på DOCH!