Information
 
DOCH

Paz Rojo slutseminarium: “TO SEE THIS DANCE”

Paz Rojos doktorandprojekt ”The decline of choreography and its movement: a subaltern pathway” problematiserar frågan om individens frihet via koreografier som ställer frågan om rörelsens egen potential, och därigenom möjligheten för koreografi att skilja sig från sig själv. Paz är doktorand i koreografi.

Den 2 maj håller Paz Rojo sitt slutseminarium “TO SEE THIS DANCE”  

Läs mer på den engelska seminariesidan: “TO SEE THIS DANCE”