Tone Pernille Østern, parkour. Foto: ANDY DAY
Information
 
DOCH

Öppet seminarium i danspedagogik med Tone Pernille Østern

Institutionen för danspedagogiks serie med öppna seminarier är till för dig som arbetar som danspedagog och som vill diskutera arbetssätt, forskning och framtida utmaningar för yrket.

’Practice-led, arts-based’ och ’performative research’ på egen danspedagogisk praktik

Hur kan vi forska på vår egen praktik baserad på vår egen undervisning som danspedagoger? Praktik-ledd (practice-led) forskning skiljer sig från problemledd (problem-led) forskning genom att undersökandet startar i den kreativa praktiken och från den växer forskningsfrågan fram. Att forska på egen praktik som danspedagog karakteriseras av att det man undersöker har en stark närhet till forskaren, till den lokala kontexten, till kroppen, till gruppen och syftet är ofta av transformativ karaktär. Vi försöker få till någon form av förändring – en reflektiv sådan och/eller en förändring i den faktiska praktiken, ofta hos både deltagarna och pedagogen själv.

Tone Pernille Østern är danskonstnär och danspedagog som under många år har forskat på egna praktiker i skärningspunkten mellan den fria konsten, det konstpedagogiska fältet och akademien. På seminariet ger hon exempel från sin egen forskning, provar praktiknära forskning tillsammans med deltagarna och pekar på vilka aspekter som ger stabilitet och drivkraft i praktik-nära, konst-baserad och performativ forskning på egen danspedagogisk praktik.

Tone Pernille Østern, med doktorsgrad i danskonst från Theatre Academy/UniArts Helsinki, är danskonstnär och professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Hon är aktiv som konstnär/forskare/lärare, med speciellt intresse for socialt engagerad (dans)konst, dans i dialog med samtiden, kroppsliga lärandeprocesser, estetisk närmande till lärande, koreografiska processer, kvalitativ och post-kvalitativ forskningsmetodologi, samt handledning. Hon leder masterprogrammet i konstämnenas didaktik vid NTNU och handleder masterstudenter och doktorander i Norge och utomlands. Hon är ursprungligen finlandssvensk från Vasa i Finland.

Läs mer om Tone Pernille Østern här:
https://www.ntnu.no/ansatte/tone.pernille.ostern
https://www.dance-company.no/
https://www.ntnu.no/ilu/200milliarder
https://actascenica.teak.fi/lectio/tone-pernille-ostern-lectio/