Information
 
DOCH

Traces and Resonance

Varmt välkommen till en presentation av konstnärligt arbete från Masterprogrammet nya performativa praktiker.

Av Sara Soumah

En performance // ett rytmiskt utforskande av spår

Jag lyssnar. Jag lyssnar till min intuition, till rytm och musik och ljud, till platsen och situationen jag befinner mig i, till min kropp och all erfarenhet som den bär med sig. Det började som en stark lust eller kanske mer som ett behov som pockade på för flera år sedan - något inom mig behövde komma ut som jag inte utforskat i något annat sammanhang och jag behövde göra det på egen hand för att kunna höra. Jag ser min praktik som en förlängning av mig själv som manifesteras fysiskt, högst levande i ständig rörelse, både stark och skör på samma gång.

Jag har valt att skapa ett soloverk utifrån lyssnandet som ett sätt att ge förändringsprocessen form. Det är en process av att plocka ut och bryta ner rörelser ur invanda rörelsemönster och att utforska min egen rytm och sätt att göra dem. Samtidigt vet jag inte ens om en kan ha egen rytm eller egna rörelser. Jag tänker att jag jobbar med spår av det som jag fått med mig genom alla år av dans och musik. Spår som tolkas och omformas i mig. Vad har jag för spår i min kropp? Hur relaterar jag till spårens ursprung? Vad för politik bär min kropp på som vit, svensk kvinna i förhållande till spårens ursprung?


Traces and Resonance

A performance // a rhythmical investigation of traces by Sara Soumah

I listen. I listen to my intuition, to rhythm and music and sound, to the place and situation I am in, to my body and all the experience it carries with it. It started out as a strong desire, or perhaps more as a need, that hit me several years ago - something within me that I had not explored in any other context needed to come out, and I needed to do it on my own to be able to hear. I see my practice as an extension of myself that is manifested physically, highly alive and shifting in an ongoing process, both strong and fragile at the same time.

I have chosen to create a solo piece out of the listening as a way to give form to the process of change. It’s a process of picking out and decomposing movements from habitual movement patterns, and of exploring my own rhythm and ways of doing the movements. At the same time, I don't even know if one can have one’s own rhythm or one’s own movements. I believe I work with traces of what I carry with me from all the years of dance and music, traces that are interpreted and transformed within me. What traces does my body carry? How do I relate to the origin of the traces? What kind of politics does my body carry as a white, Swedish woman in relation to the origin of the traces?

Choreography and performance: Sara Soumah
Light design: Maria Ros Palmklint
Advisors: Alma Söderberg, Destiny af Kleen, Louise Hultén
Availability: Available for wheelchairs. No hearing loop or equipment for audio description

Thanks to:
Alphonse Soumah, Anna Lena Tell and DansDojon, Conjunto Folklorico Nacional de Cuba, Fatou Bangoura, Ismael Bonfils Kouyate, Jota Jota, Lisa Janbell, MELO Collective, Merlin Bleriot Nyakam and Sekouba Camara/Ballet Matam.


PROGRAM NPP:s presentationsveckor 9-19 maj 2019