Information
Stockholms dramatiska högskola

Natten är granne med stillheten

Hur påverkas den individuella utvecklingen i en struktur som är skapad för att skydda bilden av den ”perfekta” familjen?

Natten är granne med stillheten är ett scenkonstprojekt baserat på tre pjäser av Lars Norén; Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud och Stillheten.

Victor Molino Sanchez* - Regi, scenografi och bearbetning
Johanna Baumann** - Kostym och mask
Carl Kristiansson* - Ljus
Emy Stahl* - Dramaturgi
Lars Norén - Dramatisk text

Skådespelare: Eva Stensson****, Mats Blomgren, Oliver Mårback*** och Mattias Malmros.

*Exmensstudenter inom scenkonst
**Erasmus-praktikant vid Institutionen för scenkonst
***Student i Skådespeleri
****Ett samarbete mellan Institutionen för scenkonst och Kulturhuset Stadsteatern


scenex19_svartvit_1100x620_pasnedden_avlang.jpg

Föreställningen är ett examensprojekt inom Scenex19. Scenex19 består av alla examensprojekt som studenterna på StDH:s scenkonstutbildningar gör under sista terminen på kandidatnivå. Scenkonstutbildningarna är:

  • Dramatik/Dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi
  • Teaterteknik

Här kan du läsa mer om Scenex19.