Information
 
DOCH

Marie Fahlins 80 %-seminarium Centauring

Marie Fahlin rör sig i sitt projekt ”Moving through Choreography – Curating choreography as an artistic practice” mellan det konstnärliga koreografiska arbetet och curating som en konstnärlig praktik, och har som mål att identifiera var dessa områden kolliderar, divergerar och muterar. Marie är doktorand i koreografi.

I sin forskning undersöker Marie Fahlin hur konceptet curatering kan förstås och omförhandlas från ett koreografiskt perspektiv och hur det kan influera det konstnärliga koreografiska arbetet; hur kan en “ta hand om” koreografi? Doktorandprojektet består av två spår som flätas samman och ackumulerar innehåll över tid; det ena är skapandet av en modell för en konstnärlig curatorisk praktik, det andra är det koreografiska verket baserat på dressyr som en ”found” koreografisk praktik mellan människor och hästar där frågor om samstämmighet, beröring och spänning, rädsla och support, underkastelse, lydnad, idéer om enhet och den “tredje kroppen” ligger till grund för koreografiska objekt och rörelser, utställda och föreställda. Centauring är en pågående omdressering av tidigare utställda objekt, kroppar och dokumentation i kontakt med nya spår och former.

Vad kommer vi att få ta del av under ditt seminarium?

Jag använder dressyr som ett verktyg för att tänka runt curatering som en ”hjälpteknik” där de verk vilka konstituerar delar av samlingen utsätts för böjande, formande, vridande och twistande metoder i koreograferandet av två expositioner baserade på koncept från den tyska utbildningsskalan i dressyr; Geraderichtung och Anlehnung. Några av verken som visas kommer att vara: it choreograped, twitch – sing die Losgelassenheit, wridden, wridden RAK, vrid(n)a kropp, ITWRIEDTETO, air centaur – fett, black out dance, to be straight is the most difficult thing, BROKEN BIT, seer circle will whip lean, tender dirt, she’s a good exercise, The Bondage of Poetry och wrid.

Opponent: Noémie Solomon

Läs mer om Marie Fahlins doktorandprojekt: ”Moving through Choreography – Curating choreography as an artistic practice"

Vill du ta del av tidigare seminarier i form av länkar eller videos kan du kontakta marie.fahlin@uniarts.se