Information
Stockholms dramatiska högskola

Körsbärsträdgården

Av Anton Tjechov i ny bearbetning av Melody Parker.

När Tjechov skrev pjäsen 1903 i Ryssland låg revolutionen i luften och den totalitära tsarregimens tid hade kommit till sin sista punkt i historieböckerna. Men ur den revolutionen föddes nya maktstrukturer och på så vis har berättelsen om körsbärsträdgården rört sig i cirklar genom historien. 2019 i Sverige tycks vi stå inför liknande tider av förändring. Körsbärsträdgården står och förfaller igen och nya krafter är ute efter att köpa den. Vem blir körsbärsträdgårdens nye ägare och vart ska de som blir kvar ta vägen?

Team

Melody Parker* - Regi och bearbetning
Julia Herskovits* - Scenografi och kostym
Emily Lavebäck* - Ljusdesign
Camilla Brandslet* - Mask och perukdesign

Medverkande: Anna Ladegaard, Eva Johansson, Joel Ödmann och Lena Nilsson.

*Examensstudenter på Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola.


scenex19_svartvit_1100x620_pasnedden_avlang.jpg

Föreställningen är ett examensprojekt inom Scenex19. Scenex19 består av alla examensprojekt som studenterna på StDH:s scenkonstutbildningar gör under sista terminen på kandidatnivå. Scenkonstutbildningarna är:

  • Dramatik/Dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi
  • Teaterteknik

Här kan du läsa mer om Scenex19.