Information
 
Operahögskolan

Kerstin Perskis 80 %-seminarium – "På spaning efter Gränsland. En operaexpedition – drömd"

Den 15 januari håller Kerstin Perski sitt 80 %-seminarium "På spaning efter Gränsland.
En operaexpedition – drömd", i Rörelsesalen på Operahögskolan. Kerstin är doktorand i Opera.

I sitt doktorandprojekt undersöker Kerstin Perski hur och genom vilka processer ett dramatiskt innehåll kan transformeras till text, vokalt och instrumentalt agerande, i ett gränsöverskridande samarbete mellan librettist, tonsättare, sångare och instrumentalister.

När levandegörandet av det dramatiska innehållets rörelse står i fokus såväl som en strävan att skapa en gemensam intentionalitet hos alla medverkande, behöver nya metoder och verktyg uppfinnas, utprovas och vässas.

Ramtider för seminariet

10.00-11.00: Presentation av doktorandprojektet.
11.00-11.20: Paus
11.20-13.30: Opponering och Diskussion 

Medverkande

Kerstin Perski, dramatiker, librettist och författare. Doktorand i performativa och mediala praktiker - med inriktning opera
Catharina Backman, tonsättare och musiker.
Diskutant/Opponent: Freddie Rokem, professor emeritus i teatervetenskap vid universitetet i Tel Aviv och gästprofessor vid University of Chicago. Han är även verksam som dramaturg.
Moderator: Huvudhandledare Kristina Hagström Ståhl, professor i performativa konstarter vid Högskolan för scen och musik samt PARSE (Platform for Artistic Research Sweden), Göteborgs universitet. Hon arbetar också som regissör.
Bihandledare: Bengt Bok. Professor på institutionen för film och media, Stockholms konstnärliga högskola, dokumentärmakare, journalist, författare. 

I Kerstin Perskis 50 %-seminarium fick åhörarna ta del av några av de metoder som utkristalliserats under projektets 5 workshops samt höra och se hur de tillämpades i skapandet av två scener ur musikdramat ”Gränsland”.

I hennes 80 %-seminarium ligger fokus på den skrivprocess som därefter tagit vid för att transformera den subjektiva upplevelsen av forskningsprocessen utifrån librettistens perspektiv, till en fiktiv text som utgör såväl ett levandegörande som en del av doktorandprojektets dokumentation.
Under seminariet får åhörarna bland andra stifta bekantskap med Donna Q och Donna P, två tilltufsade, passionerade och idealistiska resenärer med vilkas hjälp hon valt att undersöka sitt eget undersökande. 

De texter som kommer att gestaltas och diskuteras under seminariet kan fås genom att maila till kerstin.perski@uniarts.se

Läs mer om Kerstin Perskis doktorandprojekt här: ”Levandegörandets poetik.
På spaning efter musikdramat ”Gränsland” och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande"