Information
 
DOCH

Jonathan Priest disputation

Den 1 mars 2019 disputerar Jonathan Priest och disputationen äger rum på DOCH, Dans- och Cirkushögskolan. Jonathan Priest är doktorand i koreografi med inriktning cirkus.

Disputationen äger rum 1 mars 2019 på DOCH, Dans- och Cirkushögskolan.

Opponent: Adrian Heathfield 

Huvudhandledare: Rolf Hughes

Handledare: André Lepecki

Ordförande vid disputationen: Cecilia Roos, Vicerektor för forskning

Betygskommitté:
Bauke Lievens 
Daniel Gulko 
Amanda Jane Steggell 

Reserv: Camilla Damkjær

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet finns att ta del av i databasen DIVA. Läs: KNOTCIRCUS or ‘Being the Adventures of Happy Down-River’ – A Circus Text.