Information
Stockholms dramatiska högskola

Fabulösa Pompösa Mirakulösa

En kollision mellan kroppar, mask, kostym och teaterteknik.

En dansföreställning för gymnasieelever, skapad genom ett samarbete mellan studenter från StDH och DOCH.

Konstnärligt team

*Studenter på Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola

** Studenter från DOCH/Stockholms konstnärliga högskola


scenex19_svartvit_1100x620_pasnedden_avlang.jpg

Föreställningen är ett examensprojekt inom Scenex19. Scenex19 består av alla examensprojekt som studenterna på StDH:s scenkonstutbildningar gör under sista terminen på kandidatnivå. Scenkonstutbildningarna är:

  • Dramatik/Dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi
  • Teaterteknik

Här kan du läsa mer om Scenex19.