Foto: Sophie Pousette
Information
DOCH

Ever losing

I verket Ever losing går Olivia Riviere och Lisen Pousette in i tidigare erfarenheter och bryter upp tiden i ett försök att finna sätt att leva med förlust. Presentationen äger rum 22-23 februari på Fylkingen och är Lisen Pousettes masterexamination i koreografi.

Ever losing är ett arbete av och med Olivia Riviere och Lisen Pousette som påbörjades våren 2017. Med en gemensam bakgrund inom körsång och ett delat intresse i att arbeta koreografiskt med röst, tar Olivias och Lisens arbete avstamp i ett undersökande av growling: ett mörkt och aggressivt läte som framförallt används inom musikstilar som death metal och grindcore. De uttryck som vanligen förknippas med growling har här skalats av, med förhoppningen att andra, nya dimensioner kan träda fram. Ljudet blandas med relationella uttryck som kramen, hand-i-hand, tryckaren - alla element av tvåsamhet, tvillingskap, vänskap och lesbisk kärlek.

Bruten, att vara bruten, blir här lika med att vara skuldsatt, utarmad och samtidigt i ett brott. Att uppehålla sig i brottet och lyssna till ljudet av brutna kroppar blir /kan vara ett sätt att göra sig skuldfri.

“Om döden tar något ifrån dig så ge det tillbaka.” - Naja Maria Aidt

Ever losing är ett pågående försök att ge plats åt förlust, genom att återvända till förlorarens, den brutnas, position. Eller, kanske bara två losers som dansar i brottet.

Lisen Pousette gick MA programmet i koreografi på DOCH 2016-2018. Denna presentation, som är hennes examination, är en fortsättning på det arbete som hon presenterade i maj 2018.

Lisen Pousette

Lisen Pousette är utbildad på ArtEZ, Arnhem, och var under studietiden del av det Nederländerna-baserade kollektivet Baby Skin. Hon har efter sin avslutade kandidatexamen i dans läst samtida filosofi på Södertörns högskola och en kortare tid på Karolinska Institutets psykologprogram. Lisen medverkar ofta i Ellen Söderhults verk och är del av att organisera POSSE dans- och läsegrupp, som för tillfället har sina cirkelmöten på c.off. Hon spelar trummor i black metal/punk-duon Moddervarken.

Olivia Riviere

Olivia Riviere är dansare och koreograf med Köpenhamn som hemmabas. Hon har sedan avslutad utbildning på ‘Den Danske Scenekunstskole’ varit involverad i DANSEatelier - en plats och en grupp bestående av 11 personer som valt att vara tillsammans i sin relation till dans. Deras arbete är en pågående undersökning i rhizomatisk strukturering och samvaro - vare sig det är via organisering av evenemang, delning av verk eller koreografisk arbete. Dessa dagar spenderar Olivia tid med materiella aspekter av stämningar, objekt och vokala ljud och dess påverkan; element som spelar en större roll i hennes bredare intresse kring handlingen objektifiering och subjektifiering

Team

Kostym: Tove Dreiman
Ljus: Jenny Larsson
Mentor: Malin Arnell
Handledning: Anna Efraimsson

Tack till Sophie Pousette!

GEL

Kl 21.30, 23 februari, efter Ever losing, framträder Gel med ett DJ-set.

Gel är det musikaliska aliaset för den Köpenhamnsbaserade dans- och ljudkonstnären Karis Zidore. Hennes musik kan beskrivas som dekonstruerad dansmusik som insisterar på den ständiga förskjutningen av slag och friktion mellan rytmer och ljudscapes - sammansatt med och för kroppen, som ett sätt att mjukgöra elektroniskt ljud.

Hennes debut "Drama Tools" släpptes av Köpenhamns etikett NESM i april 2018. Karis Zidore arbetar inom ramen för DANSEatelier, Köpenhamn.

www.soundcloud.com/g-e-l

I samarbete med Fylkingen.

Foto: Sophie Pousette