Information
Stockholms dramatiska högskola

Eliten - esse, non videri

Vill du också vara utvald? Eller bli invald?

Många verk har, i syfte att skildra dagens samhälle, fokuserat på marginaliserade grupper. I Eliten – esse, non videri riktas blicken uppåt.


Esse, non videri har tolkats som "att verka utan att synas" och tycks vara elitens levnadsregel. Men hur ser det egentligen ut på andra sidan dimridån? Bortom glimtarna av en exotisk livsstil, ett till synes ofarligt inslag i samhällskroppen…

I den här föreställningen blir publiken inbjuden till elitens slutna rum. Vi får stifta bekantskap med personer och ta del av tillställningar som för de flesta inte tillhör det vardagliga livet. Eliten – esse, non videri är ett utforskande scenkonstverk i tre akter om elitism och de osynliga makthavarna.

Spelar på Uppsala stadsteater 9-25 maj.

Team

Isabel Cruz Liljegren, Helle Rossing, Siri Areyuna Wilhelmsson - Idé och koncept

Isabel Cruz Liljegren* - Manus
Helle Rossing* - Regi
Siri Areyuna Wilhelmsson* - Scenografi och kostym
Sofie Gynning* - Ljusdesign
Jonatan Eklund* - Ljuddesign
Matilda Bragner* - Mask

*Examensstudenter på Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola


scenex19_svartvit_1100x620_pasnedden_avlang.jpg

Föreställningen är ett examensprojekt inom Scenex19. Scenex19 består av alla examensprojekt som studenterna på StDH:s scenkonstutbildningar gör under sista terminen på kandidatnivå. Scenkonstutbildningarna är:

  • Dramatik/Dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi
  • Teaterteknik

Här kan du läsa mer om Scenex19.