Information
Stockholms dramatiska högskola

Carolina Jindes 50 %-seminarium: 'Ears Wide Shut'

Carolina Jinde håller sitt 50 %-seminarium 'Ears Wide Shut': Attentive listening – Negotiating space den 5 juni på Linnégatan 87. Carolina är doktorand i film och media.

Läs mer om seminariet på den engelska sidan: 'Ears Wide Shut': Attentive listening – Negotiating space