Information
 

Kan konst rädda världen?

Välkommen att ta del av Stockholms konstnärliga högskola och Kulturhuset/Stadsteaterns debattserie Kan konst rädda världen?

Kan konst rädda världen? är en debattseminarieserie kring konstens roll i relation till vårt brännande nu och vår ovissa framtid. I debattserien möts internationellt verksamma konstnärer, forskare, beslutsfattare, studenter och en konst och omvärldsintresserad allmänhet i samtal. Här debatteras de större linjerna parat med att nyfiket granska detaljer. Det som är forskningens drivkraft får genomsyra samtalen: Nyfikenhet, mod, risktagande, friktion, ett jävlar anamma och en vilja till förändring när kunskapsfält går i dialog med andra kunskapsfält.

"Välkommen till den konstnärliga högskolan 2028"

7 maj kl 17.30-19.00

Fyra månader till valet och 50 år sedan kårhusockupationen.
Vad är den konstnärliga högskolans plats i samhället om 10 år?
Vem riktar den sig till?
Vad behöver förändras inom, och utanför, högskolan för att rektorernas visioner ska bli verklighet?

Kom och debattera med:
Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan
Paula Crabtree, rektor för Stockholms konstnärliga högskola
Maria Lantz, rektor för Konstfack
Cecilia Rydinger Alin, rektor för Kungl. Musikhögskolan

Moderatorer: Erik Gandini och Johanna Garpe, professorer på Stockholms konstnärliga högskola