Information
 
DOCH

Hur kan vi bryta tystnadskulturen?

En heldagskonferens på DOCH med "Open space" som fokuserar på att generera konstruktiva förslag för dans- och cirkusfälten.

Det här är en inbjudan till våra kollegor i fälten dans och cirkus; till studenter, lärare, konstnärer, producenter, tekniker, programläggare, curators, administratörer m.fl.

#Metoo-rörelsen har blottat ett stort behov av att bryta tystnadskulturen i samhället. Uppropet #tystdansa från dansare som verkar i Sverige och uppropet #theshowisover från internationella cirkusartister visar också på behovet av insatser i våra konstnärliga fält. DOCH vill bidra till denna förändring genom att bjuda in alla till en dag med fokus på utbyten och handling, stöd och konkreta planer.

Vi har valt den demokratiska mötestekniken "Open space". Det är en teknik som möjliggör att alla medverkande kan delta, och där alla tillsammans planerar agendan för dagen. På samlingen i slutet av dagen kommer vi ha skapat ett dokument med olika förslag på konkreta handlingar för förändring.

Huvudfrågan för mötet är: Hur bryter vi tystnadskulturen? Du kommer att ha möjlighet att delta med din egen hjärtefråga, vad du känner är mest angeläget i relation till temat.

Organisation

Evenemanget är initierat av prefekterna på DOCH, en del av Stockholms konstnärliga högskola. Johanna Skobe (skådespelare och gestaltterapeut) kommer att leda mötet. Johanna Skobe har lång erfarenhet av att leda Open space.