Information
DOCH

Dansfesten

Dansfesten / The Dance Party äger rum 20–21 april 2018 på DOCH med andraårsstudenterna vid Kandidatprogrammet i danspedagogik och Ämneslärarprogrammet i dans.

Varje vår koreograferar studenterna vid Institutionen för danspedagogik föreställningar som de turnerar med runt om i Sverige. Årets studentgrupp har som huvudsakliga dansinriktningar folkdans, jazzdans eller streetdans.

Den 20 och 21 april har du möjlighet att vara med om både föreställningarna och fikafest på DOCH!

Läs gärna mer om de medverkande i presentationsfoldern i högerspalten.

6degrees / Touch [in]tension

I dansföreställningen Touch [in]tension utforskar 6degrees interaktioner mellan människor genom improvisation. Hur skapas meningsfulla relationer?

Med hjälp av språklig och kroppslig kommunikation försöker de fyra dansarna förstå och bli förstådda. 6degrees är intresserad av förhandlingen som sker i möte med andra. Föreställningen utmanar sociala konventioner och lyfter frågor om individuella och sociala gränser samt maktstrukturer.

Känner vi var gränserna går? Hur skapar vi förtroende och gemenskap?

Med: Satu Nyman, Linnéa Ramström, Roosa Uusitalo och Raphaël Verstraeten.

EFEKTA5 / SYNC

Hur kan fem dansare skapa en synkroniserad effekt? Definitionen av synkronisering är att minst två objekt stämmer överens med varandra i tid. Går det att synkronisera med fler faktorer än tid?

SYNC av EFEKTA5 presenterar fem dansare som synkroniserar med musik, varandra och sig själva. Vad blir effekten?

Med: Elin Bergström, Karolina Domanska, Julia Heikenström, Ida Lundqvist och Lisa Vintfjärd.

SPINOFF danskollektiv / Cirkelspråk

Mötet mellan dansen, musiken och samtiden skapar en föreställning om närhet och motsättningar som inspirerar till lek. Uppfattningen  av pardans som genre ställs på sin spets.

SPINOFF danskollektiv intresserar sig för rummet, rörelsekvaliteter och kontakt i ett undersökande arbete där stereotypa bilder av pardans ifrågasätts och används för att förstå gruppens och individens behov. Med utgångspunkt i sina erfarenheter från folkdans, jazzdans och modern dans undersöker SPINOFF danskollektiv möten inom och mellan genrer.

Med: Klara Andersson, Olof Modén, Kirstine Nurdug Jensen, Agnes Rodhe, Evelina Strigner och Henrike Wesp.

VIBRATION

Rytm finns i musik och i tystnad, i dansarens steg, i språkets prosodi och i våra hjärtslag. Rytm är evigt närvarande. Känn den. Hör den. Se den.

Med: Þórdís Björg Stefánsdóttir, Karin Florentzson, Heini Haverinen, Nathalie Ifter Salomonsson, Pauliina Pantsu, Fatima Rosendal, Johanna Tidlund och Sara Trolin.

Läs gärna mer om de medverkande i presentationsfoldern i högerspalten!


Förställningarna har utvecklats under handledning av Linda Adami, Malin Elgán, Peter Mills, Andrea Svensson och Thomas Zamolo.

Institutionen för danspedagogik samlar alla program och kurser inom det danspedagogiska fältet. Genom vår forskning och utbildning utvecklar vi danspedagoger och danslärare både konstnärligt och pedagogiskt. Studenterna fördjupar sin kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv vilket leder till att nya metoder och sammanhang utvecklas för att skapa, visa och lära dans. Vid frågor kontakta Linda Adami: linda.adami@uniarts.se.