Information
 
Operahögskolan

ALEX NOWITZ 80 %-seminarium "Intercourse with Ghosts: ‘Haunted Territories’ revisited"

Alex Nowitz doktorandprojekt "The Multivocal Practitioner: A Celebration of Vocal Arts" utforskar den samtida performativa rösten. Alex Nowitz är doktorand vid Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola sedan 1 september 2014. Nu är det dags för hans 80 %-seminarium med titeln "Intercourse with Ghosts: ‘Haunted Territories’ revisited".

Läs mer om 80%-seminariet på den engelska sidan: "Intercourse with Ghosts: ‘Haunted Territories’ revisited"