Information
 
Operahögskolan

Unlearning Performance –fragments and doubts

Anna Lindal, violinist och Karl Dunér, regissör och bildkonstnär har under snart två år samarbetat i ett forskningsprojektet som undersöker de besläktade spänningsfälten mellan tradition och samtid, konvention och ifrågasättande, färdigheter och unlearning, helhet och dekonstruktion och säkerhet och tvivel. Under våren 2017 har vi arbetat tillsammans med Tomas Boman, filmare och utvecklat projektet till en metodundersökning med givna förutsättningar. Ett verk, ett rum, ett kameraöga, ett scenario - vid varje forskningstillfälle. Allt dokumenterat i det mjuka dagsljuset i rum 319, den vita boxen, på entréplanet på Linnégatan 87.

Vi kommer visa live hur vi arbetat, visa filmer i urval från arbetet och diskutera med er om metod, resultat, fortsättning och utvidgning av metoderna vi utvecklat.

Deltagare: Anna Lindal, Karl Dunér, Tomas Boman

Läs mer om projektet här: Unlearning Performance –fragments and doubts