Information
 
DOCH

Tom Tlalim på DOCH OPEN LECTURES

The Body as a Site of Power: öppen föreläsning och samtal med Tom Tlalim

Denna öppna föreläsning fortsätter Stockholms konstnärliga högskolas forskning kring politiska, sociala och etiska frågor inom konsten. I sin presentation kommer Tom Tlalim att undersöka hur ideologi och motstånd kan hittas i vardagsljud från urbana ljudlandskap, musik och ”sonic branding”. Föreläsningen följs av ett samtal modererat av Sandra Noeth (lektor, Stockholms konstnärliga högskola).

Det här är ett samarbete mellan Masterprogrammet i koreografi vid DOCH, Stockholms konstnärliga högskolas forskarutbildning och Weld. Föreläsningen och samtalet ges på engelska och är öppen för alla.

Tom Tlalim: Sound Systems of the State: Listening to Sonic Ideology

Sound is booming both as an artistic field and as a burgeoning philosophical discipline. In contemporary urban experience, what is heard or unheard is the subject of constant negotiations. This makes the sonic a potent instrument for disciplinary coercion and control. Listening can transform the ways in which we inhabit and embody space and time. In listening we can experience imminent futures as affects in the present. A practice of critical listening must therefore be developed in order to avoid living under the oppression of the sonic.

My lecture will examine of how ideology and resistance can be found in everyday sounds from urban soundscapes, to music and sonic branding. I will outline a brief framework for critical listening and why I think critical listening is a necessary performative act of resistance in the nuanced and complex relations between hearing and listening. I will draw on my recently-completed practice-based PhD at goldsmiths and on my current artistic research at the Victoria & Albert museum, looking at the different states of sound-power - hard, soft, and fluid, and how these are encapsulated into contemporary hearing technologies.

Om Tom Tlalim

Tom Tlalim är en konstnär och författare vars arbete utforskar relationen mellan ljud och makt. Hans arbete omfattar installationer, ljudkonst, filmer och text. Han har nyligen avlagt sin doktorsexamen vid Goldsmiths, betitlad "The Sound System of the State" med full finansiering från Mondriaan-stiftelsen. I sin forskning använder han en metod av kritiskt lyssnande för att ta reda på hur våld och makt förmedlas och kan undermineras genom den ljudliga dimensionen. Han undersöker ljudföremål i olika medieformat för att plocka ut ljudobjekt, röster och utrymmen som ideologiska enheter. Han har en MA i Composition and Sonology och föreläser vid universitetet i Winchester.

Tlalim ställer regelbundet ut internationellt. Nya utställningar inkluderar Marrakech Biennale, Stroom The Hague (solo), en nominering till the Tiger award på den internationella filmfestivalen i Rotterdam. Hans ljudinstallation “Uneasy Listening” (i samarbete med Susan Schuppli), visades på “Art in the age of Asymmetrical Warfare” på Witte de With i Rotterdam, och visas för närvarande på den italienska paviljongen i Venice Architecture Biennale som en del av Forensic Architecture. Hans arbeten i samarbete med koreografen Arkadi Zaides framförs regelbundet över hela världen. Han utvecklar ett nytt projekt som ”artist in residence” på Victoria & Albert Museum i London.

» Läs mer på Welds hemsida

Foto_Tom_Tlalim_1100x1055.jpg

Foto: Tom Tlalim