Information
Stockholms dramatiska högskola

StDH @ audiorama

Under våren har examensstudenterna Robin af Ekenstam, Anna Jondelius och Patsy Lassbo från kandidatutbildningen i ljuddesign vid Institutionen för scenkonst på StDH, praktiserat på Audiorama. Nu har du möjlighet att höra deras verk under konserten på Audiorama onsdag 15 mars 2017.

Anna Jondelius, Robin af Ekenstam och Patrik Patsy Lassbo går sitt sista år på StDH/Stockholms konstnärliga högskola med inriktningen Ljuddesign för scenkonst. Utbildningen bygger till största del på musik- och ljudarbete inom teater. Studenterna arbetar ofta tillsammans med andra i olika teamkonstallationer, där ljudet blir en del i ett större sammanhang. I och med samarbetet med Audiorama har de fått en möjlighet att arbeta med ljudet som fokus och utveckla tre egna individuella verk.

A good place to hide

Anna Jondelius verk tog sin form för ett år sedan, då hon laborerade med duration, upprepning och ambiens. Det Anna sökte efter var att skapa en form av audiellt tillstånd eller snarare ett utrymme att få befinna sig i och att omslutas av. En plats att få försvinna en stund på. Grundelementen i verket är desamma som för ett år sedan; duration, upprepning och ambiens.

Närstudier

Robin af Ekenstam presenterar den ljudvärld han har skapat kring filmen ”Close Studies III”, av konstnären Oscar Furbacken. Filmen är inspelad i Rom och skärskådar stadens förbisedda skrymslen bland stenläggning, kloaker, historiska monument och broar. Den utmanar vår uppfattning av storstadens tid och rum genom att avslöja de fantastiska mikrovärldar som gömmer sig där. Filmen är producerad med stöd av Konstakademien som en del i en serie liknande stadsskildringar.

A map to get lost: Choir Rehearsal – Algorithms conducting a digital choir

Patrik Patsy Lassbo is presenting a set of etudes from the development of one of the main musical concepts for the hypermedial theatre production ”A map to get lost”, thats going to be presented further later this spring. This choir rehearsal is one node in the project's growing network of theatre events. The materials used for the composition are: a freeware voice synthesis software, nice sounding words and phrases, algorithms and gregorian modes.

Audiorama - 21 högtalare. 50 stolar. Ett rum.

Audiorama i Stockholms är Sveriges nationalscen för lyssnandet! Där kan du lyssna på musik, ljudkonst och hörspel. Audiorama är ett akustiskt specialbyggt rum där publiken omges av 21 högtalare från tak till golv. 

Audiorama: StDH @ Audiorama

FB-event: StDH: Jondelius/af Ekenstam/Lassbo