Information
Stockholms dramatiska högskola

Scenex17: A map to get lost [StDH]

Ett hypermedialt browsing-race.
Våra tankemönster är sällan linjära. Ofta hoppar tanken genom associationer: vi ”klickar oss vidare” i huvudet. Det är också så vi har byggt upp internet, en värld av länkar med kluster av information organiserat i form av flikar, likes och artiklar. Länkar hänvisar till nya platser – de är hypermediala."

A map to get lost är ett hypermedialt mysteriespel, en skapelseberättelse där allt inom existensen är gällande inom existensen. Det är ett expansivt scenkonstverk bestående av episoder (rörelsematerial, texter, dofter, musik, ljus, bilder, sånger, osv) som tillsammans och i olika kombinationer bildar en cykel. Denna cykel är A map to get lost.

Varje föreställning är en unik komposition som både utgörs av flera mindre episodiska beståndsdelar och själv utgör en episod i projektets större cykliska dramaturgi. Varje föreställning är en premiär, så kom och get lost så många gånger du vill. Vid köpt biljett till en föreställning gäller fri entré till efterföljande föreställningar, i mån av plats.
 

Teamet

Idé och koncept: Teamet
Dramatisk text: Emma Palmqvist
Regi: Olof Runsten
Scenografi och kostym: Agnes Östergren
Mask: Teamet med konsultation från Ella Carlefalk
Ljud, musik och ljus: Patrik Patsy Lassbo  
Dramaturgi och text: Ruby Nilsson 
Produktion och doft: Sara Fors
Performers: Johanna Malm, Anna Ladegaard, Li Molnar Kronlid, Jonna Ljunggren

A map to get lost är ett samarbete mellan Backa Teater i Göteborg (spelar där 5-13 maj) och institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola. I projektet ingår även studenter från institutionen för skådespeleri på StDH, samt från Malmö Teaterhögskola och Södertörns högskola.

Föreställningen är en examensproduktion från institutionen för scenkonst/Scenex17, och en examensföreställning för Anna Ladegaard, Skådespeleri och Li Molnar Kronlid och Jonna Ljunggren, Mimskådespeleri.

Press

 

Scenex17

Föreställningen är ett av årets examensprojekt inom Scenex17 från institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola.

Scenex17 består av samtliga examensprojekt som studenterna på scenkonstutbildningarna Dramatik/Dramaturgi, Kostymdesign, Ljuddesign, Ljusdesign, Mask- och perukdesign, Scenkonstproducent, Scenografi, Teaterregi och Teaterteknik, gör under sista terminen på kandidatnivå.