Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Rätten till en värdig bild

Välkommen till en kväll med filmvisning och samtal om värdighet, etik och estetik.

Med utgångspunkt i det syriska filmkollektivet Abounaddaras metod att skildra livet under pågående konflikt diskuterar experter och centrala beslutsfattare inom media sätt att förmedla bilder av utsatthet i relation till upprätthållandet av mänsklig värdighet.

  • Panelsamtal: Rätten till en värdig bild
  • Filmvisning: Snapshots of History in The Making av Abounaddara (52 min, 2014)

Kvällen börjar med samtalet. Språket är engelska.

I samtalet deltar Charif Kiwan, talesperson för Abounaddara, Hans Corell, f.d. rättschef i FN, Anna Serner, VD för Svenska filminstitutet, Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, Malin Wahlberg, docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet, Ingrid Thörnqvist, utrikeschef på Sveriges Television. Moderator är Lars Mogensen, journalist och programledare för Filosofiska rummet.

”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

– The Universal Declaration of Human Rights, Article 1

Värdighet är en universell mänsklig princip artikulerad i den första meningen i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs 1948. Denna princip utgjorde också de arabiska folkens främsta krav när de uttryckte sin önskan att ansluta sig till den universella demokratiska modellen 2010-2011.

Samtidigt utmanas människans värdighet dagligen på världens skärmar. Aldrig tidigare har den systematiska förstörelsen av ett mänskligt samhälle direktsänts överallt i världen. Andras död har blivit ett mediaspektakel, med paus för reklaminslag.

I den svenska versionen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter som antogs 1948 översätts ”the inherent dignity” i första meningen till ”det inneboende värdet”, snarare än ”den inneboende värdigheten”. Speglar glidningen mellan värde och värdighet en ovana inom den svenska språkgemenskapen att hantera tanken på att vi alla bär på en inneboende värdighet? Den här kvällen ämnar bli en start och lyft för ämnet mänsklig värdighet i det offentliga samtalet i Sverige.

Om Snapshots of History in The Making

Sedan den syriska konflikten började 2011 exponeras och sprids nyhetsbilder som gör intrång på den grundläggande förbindelsen mellan bilden och inställningen till den andres död. Det anonyma syriska filmkollektivet Abounaddara kallar sin metod för emergency cinema – ett filmspråk som formats av den akuta situationens villkor. Abounaddara arbetar för erkännandet av civilbefolkningens rätt till bilden genom att regelbundet publicera korta filmer och texter på nätet. Civilas vardag mitt under pågående konflikt visas utan inramning i form av politisk eller religiös tillhörighet.

Organisatörer: Stockholms konstnärliga högskola, Kungl. konsthögskolan, Abounaddara, Svenska institutet, Svenska filminstitutet, Iaspis, Noncitizen.