Information
 
DOCH

Mette Ingvartsen på DOCH OPEN LECTURES

Välkommen till DOCH OPEN LECTURES: The Red Pieces –föreläsning med Mette Ingvartsen

I den här föreläsningen kommer Mette Ingvartsen att tala om sin föreställningsserie Red Pieces. Med utgångspunkt i sitt intresse för pornografi och privatlivets tillbakagång kommer hon att spekulera kring relationen mellan sexualitet, nöje, politik (the politics of performance) och ekonomi. Föreläsningen reflekterar över hur gränserna mellan det privata och det offentliga suddas ut och hur denna process drivs på av en ökad efterfrågan på självexponering inom media och kommunikationsdrivna ekonomier.

Mette Ingvartsen är en dansk koreograf och dansare. Hon bor och arbetar i Bryssel där hon studerade dans vid P.A.R.T.S. Hon har avlagt doktorsexamen i konstnärlig forskning inom koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola/Lunds universitet. Hennes praktik omfattar att skriva, skapa, forska, föreläsa, undervisa, framträda och dokumentera arbete. I sin senaste föreställning utarbetade hon idéer om utvidgad koreografi, som når bortom den mänskliga kroppen rörelse, genom att också inkludera svårfångade flöden som dimma, bubblor, färg, ljus, ljud, föremål och andra icke-mänskliga artister. Föreställningar om kinestesi, perception, affekt och känsla har varit avgörande för de flesta av hennes arbeten, för närvarande i direkt anslutning till samhällsrelaterade frågor om sexualitet och dess relation till det offentliga rummet.

» Läs mer om Mette Ingvartsen här

DOCH_OPEN_LECTURES_engelska_560x560.jpg