Information
 
DOCH

Marie Fahlins 50 % - seminarium

Marie Fahlin rör sig i sitt forskningsprojekt ”Moving through Choreography – Curating choreography as an artistic practice” mellan det konstnärliga koreografiska arbetet och curating som en konstnärlig praktik, och har som mål att identifiera var dessa områden kolliderar, divergerar och muterar. Marie är doktorand i koreografi.

Centauring

I sin exposition Centauring, presenterar doktorand Marie Fahlin delar av sitt arbete inom forskningsprojektet Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice.

Expositionen av Centauring introducerar en påbörjad, ännu pågående och i rörelse writingriding och en omundersökning av tidigare utställda objekt-kroppar med möjliga tillägg av nya spår fångade i fallet. Vidare, en titt på några delar av expositionen Centauring vid 30 % seminariet (4:e september 2016).

I Centauring är frågor om samstämmighet, dominering, beröring och spänning, rädsla och support, underkastelse, lydnad, idéer om enhet och den “tredje kroppen” grunden till de koreografiska objekt, utställda och föreställda, som härrör från Fahlins intresse för relationen mellan människor och hästar och dressyrens koreografi.

I sin forskning undersöker Marie Fahlin hur konceptet curatering kan förstås och omförhandlas från ett koreografiskt perspektiv och hur det kan influera det konstnärliga koreografiska arbetet; hur kan en “ta hand om” koreografi? Doktorandprojektet består av två spår; det ena är skapandet av en modell för en konstnärlig curatorisk praktik, det andra är det koreografiska verket. De två spåren flätas samman och ackumulerar innehåll genom tid.

Utställare: Rebecca Chentinell, Marie Fahlin, Tyra Wigg, Maria Öhman, Cicilia Östholm
Opponent: Mara Lee
Handledare: André Lepecki och Cristina Caprioli