Information
 
DOCH

Obs. inställt - Latifa Laâbissi på DOCH OPEN LECTURES

Välkommen till DOCH OPEN LECTURES: "Exposed Gestures, Ruined Gestures - samtal med Latifa Laâbissi"

I relation till pågående diskussioner om samspelet mellan konst, samhälle och allmänhet kommer Latifa Laâbissi att introducera sitt arbete som koreograf och konstnär och ifrågasätta relationen mellan konstnärliga och politiska metoder och strategier.

Så här beskriver Latifa Laâbissi sitt arbete

“My choreographic work is not limited to a re-reading of the past and its implications for today. Moreover, it is a certain relation to the present and the question of subjugation that I am trying to trace. I therefore turn to the figure of the minoritarian, who´s existence and difference allows us to question concerns that we all share: a mental relationship to trauma and power.

On the occasion of this invitation, I propose to discuss the way in which I use embodiment as well as brittle and composed figurations in order not to “deal with” political questions, but to digest and work on its effects and tensions within performance and dance. As a kind of guard, who observes the social and cultural tensions that criss-cross the social and choreographic field, in order to detect and get hold of their critical potential. This kind of dance invents a kinaesthetic documentary of history and of the trans-national poetics of a body in France today; a kind of choreographic and tragic-comical fiction, which transcends the genre of auto-fiction and of auto-portrait.”
(Latifa Laâbissi)

Genom att blanda genrer, reflektera över och omdefiniera format, arbetar Latifa Laâbissi med fylla scenen med mängd olika ”utanför scenen” perspektiv; ett antropologiskt landskap där berättelser, karaktärer och röster placeras och lyfts fram. Genom att gå tvärs emot den rådande abstrakta estetiken formulerade hon ett rörelsevokabulär byggt på ett virrvarr av genrer och sociala positioner från den moderna tidens början. För Latifa Lâabissi innebär den konstnärliga handlingen en förskjutning av traditionella produktionsformer och varseblivning: överföring, utbyte av kunskap, material och poröst format är oskiljaktiga från den kreativa processen.

Latifa Laâbissi har studerat samtida dans i Frankrike och med Cunningham studio i New York. Som dansare har hon arbetat med Jean-Claude Gallotta, Thierry Bae, Georges Appaix, Loïc Touzé, Jennifer Lacey och Nadia Lauro, Boris Charmatz och Robyn Orlin. Hennes koreografier inkluderar Self Portrait Camouflage (2006), Histoire par celui qui la raconte (2008), Loredreamsong (2010), La part du rite (2012), Écran somnambule (2012), Adieu et merci (2013) och Pourvu qu’on ait l’ivresse (2015). Laâbissi har presenterat  sitt arbete internationellt på institutioner som Festival d’Automne (Paris), Centre Georges Pompidou (Paris), Museo Nacional Centro de Arte Renia Sofia, (Madrid), the Taipei Fine Arts Museum, (Taiwan) och the Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, (Rio de Janeiro).

 

DOCH_OPEN_LECTURES_engelska_560x560.jpg