På bilden: Cecilia Lidin, Malte Wadman, Kirsi Nevanti och Anna Serner. Fotograf: Karin Ekberg.
Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Kirsi Nevanti disputation

Doktorand Kirsi Nevanti disputerar med forskningsprojektet In Real Life (Or Elsewhere) - Om kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm torsdagen den 1 juni 2017.

Opponent: Docent Jonna Bornemark, Södertörns högskola.

Sammanfattning

Verkligheten är inte den som den till synes är. Sammanhangen ter sig inte alltid klara, överblickbara. Folk säger inte alltid det som de egentligen menar. Och de menar inte heller alltid det som de säger. Med livet som dramaturg kan allting hända. Att vara dokumentärfilmare är inget för dem med ett klent hjärta.

Det här doktorandprojektet handlar om kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm. Utgångspunkten är min konstnärliga praxis som dokumentärfilmare. Projektet består dels av flera konstnärliga delverk, dels av kritiskt reflekterande essäer kring begreppsliggörandet av de kreativa processerna och parallella verkligheterna i dokumentärfilm. Det cineastiska huvudverket i projektet heter Images And The Worlds Of Being (2011-2016). Andra delprojekt är A Shift Between Worlds (2013-2016) samt en essäbok med titeln In Real Life (Or Elsewhere) (2013). Därefter har flera essäer skrivits och vissa av dem har översatts till engelska. Alla essäer är tillgängliga på svenska i en pdf med titeln IRL (Amor Mundi) – och andra essäer (2012-2016).

Alla delverk i doktorandprojektet utforskar kreativa processer och parallella verkligheter på olika sätt. A Shift Between Worlds (2013-2016) reflekterar över identitet och parallella verkligheter i den könade världen. Detta delprojekt är baserat på två workshopar under ledning av performance-konstnären Diane Torr: "Man For A Day" och "Woman For A Day". A Shift Between Worlds består av två videoessäer, två audioverk och två fotokonstverk i storformat, de sistnämnda i samarbete med fotografen Johan Bergmark, samt den kommenterande kortfilmen Diane Speaks Out. Doktorandprojektets cineastiska huvudverk Images and the Worlds of Being (2011-2016) – en VR Classic Style-film – undersöker vad som händer när dokumentära bilder visas på fyra dukar som bildar väggar i ett rum. I huvudrollen finns blicken genom kameran med vilken filmaren möter världen, i en suggestiv väv av parallella verkligheter i ett ömsint skenande nu. Ett slags logiskt resonemang om det ologiska i vår tid, på jakt efter en verklighet som drar sig undan (för att citera Jean Baudrillard) – närvaron i ett seende. Ett experimenterande i den visuella kunskapens former utanför de traditionella visningsfönstren för en publik intresserad av vår tid. Inspelningsplats: världen.

Mer information som abstract och spikblad om Kirsi Nevantis disputation hittar du på Lunds Universitets hemsida: Kirsi Nevanti disputation

Läs mer om Kirsi Nevantis projekt här: In Real Life (Or Elsewhere)