Information
 

Kan konst rädda världen?

Öppet seminarium om fiktion, verklighet och autenticitet

Det här är terminens första seminarium i en serie om fyra inom SKH:s uppskattade seminarieserie Kan konst rädda världen? där olika aspekter av konst och konstnärlig forskning debatteras.

Gränsen mellan fiktion och verklighet blir alltmer upplöst i såväl konstnärliga uttryck som politik och media. Populismen urholkar det offentliga samtalet, realityunderhållningen sätter frågor om autenticitet på sin spets, konstnärliga uttryck söker allt oftare legitimitet genom besvärjelsen ”based on a true story”. I seminariet diskuterar vi vad som är autentiskt i konstnärliga uttryck och frågar om det ens är något eftersträvansvärt.

Moderator:

  • Niklas Rådström, professor i berättande för scenkonst, film och media.

Deltagare i panelen:

  • Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi
  • Åsa Linderborg, skribent och kulturchef på Aftonbladet
  • Anna Pettersson, regissör, skådespelare och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola

Ytterligare tre seminarier i serien är planerade under våren - den 6 mars, 3 april och 8 maj. Tre professorer från SKH kommer att bjuda in varsin panel för att diskutera aktuella teman under samlingsrubriken Kan konst rädda världen?