Information
 

Kan konst rädda världen?

Konst i en tidsålder av ilska och begär.
Det här är terminens tredje seminarium i en serie om fyra inom SKH:s uppskattade seminarieserie Kan konst rädda världen? där olika aspekter av konst och konstnärlig forskning debatteras.

I en tidsålder av växande ojämlikhet, högerextrem etnisk nationalism och xenofobi, är det etiskt försvarbart eller ens möjligt för konstnärer att utrycka sig själva genom att föreställa sig erfarenheter de inte haft?

Hur kan en publik ta emot och svara på arbeten vars drivkraft är ilska?

Hur kan konsten skapa mening i ett kulturellt och politisk klimat där några konstnärer åtnjuter frihet, stabilitet och stöd medan andra inte gör det?

I en tid då konstnärer måste göra upp räkningen med sitt eget ansvar, både gällande sin egen identitet och med en större global kultur, är det möjligt att skapa konst som både kan provocera och hjälpa till att skapa en väg framåt?

Medverkande:

  • Rebecca Hilton, professor i profilområdet Plats, händelse, möte vid Stockholms konstnärliga högskola (denna kväll ersättare för Juliette Mapp, professor i profilområdet Koncept och komposition)
  • Miguel Gutierrez, performancekonstnär, dansare, musiker och poet.
  • Stacey Sacks, doktorand i Scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola

Seminariet är på engelska.

Ytterligare ett seminarium i serien är planerad till den 8 maj. Ellen Røed, professor inom profilområdet Konst, teknik, materialitet, bjuder in några medverkande för att diskutera ett aktuellt tema under samlingsrubriken Kan konst rädda världen?