Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Kan konst rädda världen?

Öppet seminarium om konsten och vetenskapen i post-sanningens tid. Det här är terminens andra seminarium i en serie om fyra inom SKH:s uppskattade seminarieserie Kan konst rädda världen? där olika aspekter av konst och konstnärlig forskning debatteras.

Vår tid definieras allt oftare som ’post-sanningens’ tid, för att känslor och personliga uppfattningar påverkar den allmänna opinionen mer än objektiva fakta.

Vad har detta för konsekvenser för konsten? Är det början på en ny blomstringstid eller anledning till självrannsakan? Och vad innebär post-truth för vetenskapen? Fejkade nyheter, alternativa sanningar och mediala ekokammare bekräftar bilden av att vi är icke-rationella väljare. Särskilt för klimatfrågan är utsikterna oroväckande och behovet stort av ett nytt, fungerande narrativ.

I ett samtal med tre gäster diskuterar vi allt detta och formulerar en strategi för hur vi bäst skall ta oss in i framtiden.

Moderator:
Erik Gandini, professor i dokumentärfilm

Deltagare:

  • America Vera Zavala, dramatiker (Svenska Hijabis m. fl)
  • Diego Galafassi, doktorand vid Stockholm Resilience Center med med fokus på miljö, kultur och transformation.
  • Jesper Kurlandsky, filmregissör/producent för miljöfilmeposet Aeterna  

Seminariet är på engelska.

Ytterligare två seminarier är planerade under våren - den 3 april och 8 maj. Två professorer från SKH kommer att bjuda in varsin panel för att diskutera aktuella teman under samlingsrubriken Kan konst rädda världen?