Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Verkligheten och döden

En presentation av två olika forsknings- och utvecklingsprojekt: My Häggboms bok En berättelse från verkligheten - om konsten att göra TV-reportage och Terese Mörnviks film och essä Endlich - om att gestalta vår ändlighet med dokumentära bilder.

En berättelse från verkligheten - om konsten att göra TV-reportage

av My Häggbom

Något av det mest fantastiska med att göra tv-reportage är att bli insläppt i andra människors liv. Med full tillit lägger de en liten bit av sina liv i just mina händer. Ur den glimten ska jag välja ut och sortera fram det som blir berättelsen. Besluten är många och ofta snabba. Och vi bara gör. Vi gör så som vi oftast brukar för det blir bäst så. Men vad gör vi egentligen? Hur gör vi? Och varför då? Och blir det alltid bäst så?

I mitt KU-projekt undersöker jag arbetsprocess, metod och gestaltningsval. Men framförallt vill jag visa att det inte bara handlar om vad vi berättar utan också om hur, och hur viktigt det är att lägga lika mycket vikt vid formen som vid innehållet. Så här är den nu, grundboken ”En berättelse från verkligheten – Om konsten att göra tv-reportage

 

Endlich

av Terese Mörnvik

Livet har två absolut avgörande ögonblick, när vi föds och när vi dör. Varje människa vet att hon en dag kommer att dö, ändå har döden idag blivit något vi helst överlåter åt andra att tänka på.

Endlich är ett konstnärligt forskningsprojekt som handlar om vår ändlighet. Genom kameran har jag som fotograf sökt efter bilder i min vardag. Syftet är att intuitivt gestalta känslan och påminnelsen om döden, påtagligt och abstrakt. Hur ser våra tolkningsramar ut för denna existentiella fråga? I dagens samhälle är döden inte längre något som sker i vår direkta närhet. Människor dör oftast på sjukhus och vi har förändrat vårt förhållningssätt till döden. Filmen blir en sorts inre dialog medan jag i essän beskriver det intuitiva sökande efter dokumentära bilder varvat med  reflektioner kring metod, konst, filmisk process och teorier om döden.