Information
 
Stockholms dramatiska högskola

30%-seminarium: The improvisational trickster

Doktorand Stacey Sacks 30 %-seminarium består av två delar - föreställningen "WHITEWASH", och ett seminarium som diskuterar hennes forskningsprojekt "The improvisational trickster".

WHITEWASH

föreställning 19 april klockan 17.30-19

WHITEWASH är en work in progress-exposition av Stacey Sacks doktorandprojekt kallat The Improvisational Trickster.

Genom att utforska neo-kolonial identitet, representationens politik och den humoristiska kroppen undersöker WHITEWASH hur/om priviligier och vithet kan plockas ned; hur improvisation, moderna clowntekniker and stop-motion animation kan vara verktyg som kan användas för att smida en kreativ form av politiserat skådespel genom att blanda samman live performance, film och stop-motion animation.

Welcome to a CARNAGE-iVAL!

The improvistational trickster

Seminarium den 20 april klockan 10-13

Jornalisten Marianne Thamm skriver: Kan vi, vågar vi vara poliser och bestämma vem som får berätta vems historia och hur? Genom att vara i samklang med känslorna, politiseringen, smärtan - gör vi oss då förtjänta att berätta historien? Det är frågor som Stacey Sacks doktorandprojekt The Improvisational Trickster brottas med. Projektet tar upp frågor som auktoritet, rättigheter, hegemoni och totalitarianism och utmanar dikotomierna jag/dem, objekt/subjekt och skapare/åskådare.

Den konstnärliga forskningen består av en serie experiment som blandar samman live performance, stop-motion animation och film. Experimenten strävar mot att skapa en korsbefruktad och motsägelsefull teater- och filmform genom att smälta samman paradoxer och skapa oväntade konstellationer som reflekterar den fragmentariska upplevelsen av kroppen i neo-kolonial exil.

Ett allvarligt engagemang med skådespeleriet självt, metodologin i att förkroppsliga en annan för att göra en historia trovärdig; doktorandprojektet utforskar improvisation som ett verktyg för att "gå in i", som en metod för att vara "på" tillfället. Det letar efter vägar där kroppen, animationslaboriatoriet, träningslokalen och föreställningsarenan befruktar varandra. Var går gränserna för varje praktik och var överlappar och korsar de varandra?