Information
 

Seminariekonsert med Karin Rudfeldt

Efter lektionen kommer han fram till mig och säger:
"Du, det fungerar verkligen, kan de vara så här enkelt?"
"Ja", svarar jag, "men det har tagit mitt ett helt liv att komma fram till enkelheten."

Karin Rudfeldt presenterar sitt KFoU-arbete genom en seminariekonsert med sina egna texter och musik.

"Det här är en berättelse om mitt arbete. Den här berättelsen är en del av mitt arbete. Om lärarrollen ur både pedagogiska och kunskapsmässiga perspektiv. Om mitt eget skapande som musiker, poet och sångerska. Om skrivandet som ett försök att förena dessa sidor av mig. Om lusten att gestalta såväl det skrivna ordet som tankens gång. Om gestaltandet som en form av konstnärlig forskning".

Program

Inledning av Ingela Josefsson.
Karin Rudfeldt väver reflektioner kring skrivprocessen med att framföra egna visor.
Maria Johansson och Karin Rudfeldt samtalar kring boken.
Samtal och frågor med samtliga närvarande.

Boksläpp och mingel!