Information
 

Performance - The Authentic Moment and The Extended Moment

Niels Pagh Andersen, berömd och prisvinnande filmklippare, reflekterar kring sina egna arbeten The Act of Killing och The Look of Silence och placerar dem i ett större sammanhang kring berättande.

Det här är en del av en seminarieserie riktad främst till de forskande lärarna vid Stockholms konstnärliga högskola. Syftet är att ge exempel på olika sorters konstnärlig forskning. Serien är arrangerad av professorerna för Stockholms konstnärliga högskolas fyra tvärdisciplinära profilområden. Nu öppnas delar av seminarieserien även för extern publik.

  • Har vår upplevelse av verkligheten förändrats sen den digitala revolutionen?
  • När fiktion och dokumentärer smälter samman, hur påverkar det vår förståelse av sanning?
  • Har vi förändrat vårt sätt att berätta historier, och därigenom även hur vi ser oss själva som mänskliga varelser?

Kort om Niels Pagh Andersen

Niels Pagh Andersen har arbetat som frilansande filmklippare sedan 1979 och har klippt mer än 250 filmer i de flesta olika genres. Förutom de Oscarsnominerade filmerna The Act of Killing och The Look of Silence, har Niels Pagh Andersen bland annat klippt The Pathfinder av Nils Gaup, Three Rooms Melancholia av Pirjo Honkasalo och Everlasting Moments av Jan Troell. Han är också professor i filmklippning vid Norges Filmskola, Högskolan i Lillehammer.