Information
 
Operahögskolan

Operasymposium - Shaping the moment

Den 7-8 januari 2016 bjuder Operahögskolan in till ett tvådagarssymposium kring forskning inom opera. Shaping the moment (Det gestaltande ögonblicket) fokuserar på deltagarnas forskningsprojekt inom hela operafältet och är ett led i utvecklingen av forskningsmiljön vid OHS.

Symposiet undersöker det musikdramatiska ögonblicket utifrån vokaltekniska, gestaltningsmässiga och kompositoriska element med såväl filosofiska som politiska aspekter på rubriken. Lärare, forskare och doktorander inom opera kommer att presentera forskningsprojekt som sedan diskuteras av deltagarna. Under de två dagarna föreläser fyra inbjudna inspiratörer/critical friends: Julian Klein, Nicholas Till och Jonas Forssell.

Sara Wilén ersätter Kristina Hagström Ståhl som tyvärr har tvingats ställa in sin medverkan.

Ambitionen är att skapa ett levande samtal kring operakonstens utveckling och framtid samt att presentera Operahögskolans forskningsområden. Det kan handla om centrala begrepp inom operaforskningen, såsom tid och handling, förhållandet röst och rörelse, text och musik, tal och sång. Andra forskningsperspektiv kan vara opera som allkonstverk och normkritik. Operahögskolan har under 2015 organiserat lärare i ett ”kluster" som diskuterar konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Klustret består av Stina Ancker, Wilhelm Carlsson, Johanna Garpe, Martin Hellström, Leif Lundberg, Christine Morgan och Patrik Sörling.
Även Operahögskolans doktorander kommer att presentera sina arbeten vid symposiet.

Föreläsningarna (se schema här intill) är öppna för symposiedeltagare, studenter och intresserad operapublik.

Större delen av symposiet kommer att hållas på engelska.

Internationella inspiratörer/critical friends:
Julian Klein (DE), director and composer, Institute for Artistic Research Berlin

Nicholas Till (UK), Professor of Opera & Music Theatre, University of Sussex.

Medverkande forskare och doktorander:
Jonas Forssell
Alex Nowitz
Kerstin Perski
Sara Wilén