Information
 

Malin Arnell

Doktorand Malin Arnell kommer att presentera sin "Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action)" den 27-29 maj.

Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action) är en live-avhandling i koreografi. Det är en avhandling som föreslår och utforskar ett speciellt format, en avhandling som kommer att skrivas genom rymd-tids-språk-materia med och för mänskliga och mer-än-mänskliga kroppar och andra diskursiva-materiella tillblivanden. Den sträcker sig över 72 timmar, och placerar sig själv i och sträcker sig ut ifrån en före detta reaktorhall 25 meter under markens yta.

Opponenter/diskussionspartners: Teresa María Díaz Nerio och Camila Marambio
Betygsnämnd: Cecilia Lagerström, Nina Lykke, Nanako Nakajima och reserv Tova Gerge
Representant från Konstnärliga fakulteten i Malmö, Lunds universitet: Ylva Gislén
Handledare: Hanna Hallgren och Anna Koch

This is an invitation
You are invited to become part.
You are invited to partial responsibility.
You are invited to an un-hierarchized commitment.
You are invited to recognize collective aspects of knowledge production as political forces.
You are invited to be an active radius of touch.
You are invited to escape binary logics.
You are invited to cut things together-apart.
You are invited to take responsibility for the force of becoming.
You are invited to rethink causality as intra-activity.
You are invited to re-conceptualize boundaries and properties.
You are invited to think of affect as matter.
You are invited to demand active co-presence.
You are invited to share suffering collectively.
You are invited to recognize how societal power relations materialize in and through bodies.
You are invited to raise awareness of daily violence.
You are invited to demand social justice.
You are invited to mobilize trust as much as insecurity, support as much as dependence.
You are invited to acknowledge simultaneous singularity and multiplicity.
You are invited to activate something that has already happened, and which by these actions continues to happen.
You are invited to keep the future open to that which has yet to emerge.
You are invited to a masturbatory cooperation and erotic togetherness.
You are invited to act transversally.
You are invited to trust impermanence.
You are invited to an unending dynamism.
I have been invited.
You are invited.

Entrén till KTH R1 Experimental performance space, Drottning Kristinas väg 51, är bakom byggnaden vid parkeringen. Rullstolar kan komma ned genom hissen vid huvudentrén.

För deltagare i NYPÅSTIGNA / NEW PASSENGERS av YES! Association/Föreningen JA! på lördag den 28 maj klockan 11-13, är mötesplatsen "ringen" på Stockholms centralstation.