Information
 

Konstnärlig forskning i postindustriella landskap

Profilområdet Plats, händelse, möte presenterar en dialog mellan två multidisciplinära, post-industriella och platsspecifika forskningsprojekt: Anne Helen Mydland med Topographies of the Obsolete och Carl-Oscar Sjögren från the Non-existent center.

Det här är en del av en seminarieserie riktad främst till de forskande lärarna vid Stockholms konstnärliga högskola. Syftet är att ge exempel på olika sorters konstnärlig forskning. Serien är arrangerad av professorerna för Stockholms konstnärliga högskolas fyra tvärdisciplinära profilområden. Nu öppnas delar av seminarieserien även för extern publik.

The non-extistent center

Konstgruppen The non-existent center håller till i Ställbergs gruva, en arena för nutida konst och tankar i Ljusnarberg, ett område i Bergslagen. Ställbergs gruva är en interdisciplinär plattform för att utforska mänsklig existens i ett starkt avfolkat område. Den känsliga relationen mellan centraliserade städer och landsbygden spelar en central roll, likaså de rörelser som finns för att ”fly”.

Topographies of the obsolete: Exploring the site specific and associated histories of post-industry.

Topographies of the obsolete är ett konstnärligt forskningsprojekt på initiativ av professorerna Neil Brownsword och Anne Helen Mydland från Konsthögskolan i Bergen i samarbete med universitet i Danmark, Schweiz, Tyskland, Frankrike och England. År 2012 blev Konsthögskolan i Bergen inbjudna av den brittiska keramik-biennalen att göra ett platsspecifikt verk i en före detta fabrik i Stoke-on-Trent, en stad som i århundranden varit världskänd för sin tillverkning av keramiska produkter. Projektet utforskar det post-industriella lanskapet och de historier som är sammankopplade med det. Stoke-on Trent har blivit utgångspunkten för interdisciplinär forskning med över 50 deltagande konstnärer, historiker och teoretiker.