Information
 

FAUXTHENTICATION

FAUXTHENTICATION, en presentation av ett intersektionellt konstnärligt forskningsprojekt av och med doktorand Bogdan Szyber.

Genom sin mångåriga bakgrund som regissör och scenkonstnär utför doktoranden en tvärdisciplinär undersökning av tre fält:

Akademin

Det globaliserade digitala proletariatet

Institutionell kritik

Med hjälp av teater som en metafor och dramaturgi som en metod, syftar han att analysera kontaktytor mellan konkurrens och betoning av akademisk excellens, ledande till fusk och bedrägeri på alla nivåer inom forskning och den högre utbildningsindustrin, drivna i sin tur av den digitala världens proletariat. Studien inkorporerar diskurser om klass, kön och den globala digitala ekonomin.

Läs mer om doktorand Bogdan Szyber