Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Enter the dragon - att komma in i en film

Doktorand Nils Claessons 80 %-seminarium.
Doktorandprojektet bygger på det forskande arbetet att förvandla August Strindbergs drama Spöksonaten till en animerad fabel. Till en egen värld.

Spöksonaten som animerad fabel

Allt blir kropp. Tolknings-, översättnings- och gestaltningsarbetet med att göra om och foga in Strindbergs dramatiska text Spöksonaten i en animerad fabelversion är ett sätt att gå in i en brottande dialog med det historiskt psykiska rum där dramat en gång skrevs. Att pröva olika grepp i närkamp med detaljer, ting och en historisk verklighet, skenbart föråldrad, för att i korta blixtar vara helt samtida. Det är framförallt skillnader mellan klasser som beskrivs i Spöksonaten och som i dagens Europa blivit obehagligt påträngande, vilket gör dramat än mer aktuellt.

En egen värld

Hur kan överföringarna mellan olika konstnärliga tekniker och genrer koppla detta drama till en personlig historia och en svårbegriplig samtid? Vad är det för en värld som träder in i min version av Spöksonaten? Hur ser den ut? Mitt gestaltningsarbete är att öppna dörrar in till den världen. Hur stora friheter kan jag ta mig?

I den animerade filmens historia finns det en tradition att ta sig stora friheter i gestaltningen. Som referenspunkt använder jag den tecknade filmen Resan till Melonia i regi av Per Åhlin från 1989, som bygger på Shakespeares drama Stormen. Man kan säga att Per Åhlin centrifugerar och färgar om Shakespeares drama. Jag gör samma sak med Spöksonaten.

Välkomna till mitt 80 % seminarium.

Nils Claesson
Doktorand i film / fiktion

Schema

10.00-11.15
Ljud, manus, text och röst – en förvandling från text till djurkaraktärer
Varför djurfabel? Nils presenterar delar av ljudspåret till filmen. För rösterna står Anna Pettersson, Nils Claesson och Dmitri Plax.

11.15.12.00
Kroppar, scenografi och ting blir till film
Nils presenterar föremål och karaktärer ur filmen, berättar om deras olika roller och hur improvisation och bearbetningen av text kommit att bli centrala moment i arbetet.

12.00-13.00
Lunch

13.15-14.30.
Att se bilder på den stora duken.
Nils visar och pratar om fem stycken kortfilmer.

14.30-15. 00 
Paus med fika

15. 00-17. 00 
Samtal med opponenten och frågor från publiken.

Opponent: Harald Stjerne, Annika Wik
Handledare: Göran Du Rées

Medverkande:

Det är ett processarbete som görs inom ramen för ett konstnärligt forskningsprojekt.
Alla medverkande har bidragit i denna process som började våren 2012.

Regi och design: Nils Claesson
Dockbygge, stop-motion animation: Lisa Björkström
Scenografi och rekvisita: Nils Claesson, Lisa Björkström och Ondrej Zika
Koreografi och dans till Mjölkflickan: Virpi Pahkinen
Roboten: Ondrej Zika
Dockskrädderi till fångdräkter: Marie Maslo
Kompositör: Dror Feiler
Musiker: Anna Lindal
Ljuddesign: Klas Dykhoff
Klippning: Dan Lageryd
3d scanning och riggning: Esther Eriksson
Motion Capture: Simon Alexandersson
3D kamera, compositing och rendering: Daniel Westlund
Manus: Dmitri Plax
Röster: Lily Bigestans, Ulrika Malmgren och Anna Pettersson
Mim: Alejandro Bonnet
Konsult i Prag: Katariina Lillqvist
Trampljud: Stanislav Cajthaml and Jana Castkova
Filmdokumentation: Dan Lageryd
Attributör: Michelle Claesson Eismann
Sounddesign i versionen Direktörens Död/Spöksonaten: Frida Englund

Samarbete har skett med:
3D labbet vid Kungliga Konsthögskolan/Mejan
Motion Capture labbet vid Kungliga Tekniska Högskolan