Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Displaced Persons - albumblad till Europas historia

Harald Stjerne, professor i filmmanus, forskar kring något som ska utmynna i ett album, eller kanske en gästbok, där de vita arken ska fyllas av människor som alla försvunnit eller varit på flykt. Platsen är Sydost- eller Centraleuropa och åren mellan 1890-1950.

Displaced persons är människor som berövats, förlorat, flytt eller tvingats bort från sina hem, hemorter, nationaliteter. Som likt borttappade söker sig fram över vägar gränser och vatten. Under nittonhundratalet i Europa urskiljs minst fyra skeenden då ett stort antal människor tvangs på drift:

  • efter första världskriget
  • efter andra världskriget
  • striderna på Balkan under 1990-talet
  • dagens ström av flyktingar från främst Syrian, Irak och Afghanistan

Vilken skriftlig information finns för kunskap om dessa händelser? Det finns autentiska dokument som brev, dagböcker, föhör, vittnesmål, apologier och domstolsprotokoll. Det finns fackhistorikernas bidrag - objektiva eller subjektiva, ärliga eller tillrättalagda. Vi har litteraturen som produkt av inlevelse, erfarenhet eller fantasi - romaner, dramatik, lyrik. Vi gör val för att försöka ta kontroll, skapa överblick, hitta ut och hitta hem igen.

Men kunskap som kraft och källa till erfarenhet och växande är som fröet knutet till just den jord det myllats ned i. Mänsklig kunskap och hennes öde är en individuell affär. Det mänskliga minnets albumblad skrivs mindre med det allmänt kända och mer med det individuellt upplevda.

Med vad kan ett minnesarkiv samlat hos den enskilde individen bidraga? Ett arkiv fyllt av läsning och resor i de aktuella områdena, samt en genom ett långt yrkesliv erövrad litterär kompetens? Kan det subjektiva och påhittade göra skillnad? Kan det påhittade ha inträffat? Vad är skillnaden mellan påhittat och inträffat? Vad är skillnaden mellan inträffad händelse och och en händelse upprepad i det påhittade? Är inhämtad kunskap och praktisk kunskap också en väg in i det förflutna?

Moderator: Eva Beckman
Diskussionspartner: Johanna Garpe
Uppläsare av texter: Gunilla Röhr och Philip Zandén.