Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Digitala förvandlingsakter

Välkommen till en humoristisk svart odyssé genom Kafkas idévärld! Josef K är ny på kontoret, men arbetsuppgifterna är lika svåra att förstå som den värld de bygger. Samtidigt får Gregor S problem, han håller på att förvandlas till en insekt. Är han en belastning? Smittar han? Och vad händer om chefen kommer?

Välkomna till Digitala förvandlingsakter ett konstnärlig forsknings- och utvecklingsprojekt av Alejandro Bonnet i samarbete med Cabaret Electrique.

Användandet av motion capture-teknik i teater är en ny arena som medför en mängd spännande möjligheter. Vi utforskar i detta projekt hur realtids-animerade karaktärer kan användas för att gestalta förvandling och förvrängning på scen.
Inspirerade av Franz Kafkas absurda värld vandrar vi in och ut mellan animerade och riktiga världar och projicerar mötet på scenen mellan skådespelare och digitala karaktärer.
En dörr in i filmens värld men med den avgörande skillnaden att allt blir till i nuet. Men hur berättar man när kroppen reducerats till ettor och nollor? Vad finns kvar?

Mimaren Alejandro Bonnet har tillsammans med Henrik Bäckbro, Simon Alexanderson, Eric Ericson och Filip Alexanderson under våren 2016  arbetat med dessa frågeställningar vilka vi nu gestaltar med några scener i reaktorhallen R1 på KTH.

Kort om Cabaret Electrique

Cabaret Electrique är ett samarbete mellan Alejandro Bonnet, mimare, Filip Alexanderson, skådespelare, Simon Alexanderson, forskare på KTH och 3D-artisten, samt dockspelaren Henrik Bäckbro. Med hjälp av en nyskapande teknisk plattform har vi under ett antal år gjort flera forskningsprojekt och workshops för att undersöka mötet mellan realtids-animation och scenkonst.