Information
 

Changement á vue - scenbytets dramaturgi

Med utgångspunkt i några av de förvandlingsmaskinerier som finns bevarade runt om i Europa har Anders Larsson tillsammans med sin medforskare Chris van Goethem, byggt upp en modell i skala 1:4 av ett teatermaskineri. De har utforskat vilka scenskiftesrörelser som är möjliga att göra, och arbetar nu med en text om detta som ska kunna förstås även från en dramaturgisk synvinkel.

Lecture demonstration

  • Presentation av forskningsprojektet Changement á vue
  • Möjlighet att prova modellen av ett teatermaskineri, byggd i skala 1:4
  • Diskussion och förfriskningar