Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Bouffons and the Ecstasy of Mocking

Lecture demonstration med Giovanni Fusetti där han utforskar frågor som: Varifrån kommer bouffons/narrar? Var finns deras koppling till clownen och komisk teater? Vilken är narrens dramatiska potential? Var finns dualiteten mellan tragedin och narren?

Ordet bouffon är en modern fransk teaterterm som myntades 1960 av Jaques Lecoq vid hans internationella teaterskola i Paris för att beskriva en viss sorts föreställning som baserar sig på narrens gäckande.

Bouffonens/narrens essens är att göra narr av, gyckla med, narren är en specifik roll som finns i alla mänskliga samhällen. Narren representerar delar av samhället på ett förstärkt, förvrängt och överdrivet sätt som provocerar fram skratt eller indignation. Bouffonen/narren har inga åsikter och ingendera sida är skyddad från hens gycklande. Bouffonens/narrens mening är att ha roligt och göra narr av människor och använder därför allt hen kan hitta. Detta är bouffonens/narrens styrka - de ser och kan leka med allt de ser.

Kort om Giovanni Fusetti

Konstnär, vetenskapsman och lärare, Giovanni Fusetti är en mångdisciplinär narr. Hans mötte pedagogiken och den sociala teatern när han läste en master i jordbruk och ekologi på universitetet i Padova (1985-1989) och detta ledde honom på en pedagogisk och konstnärlig resa som utvecklat sig i mer än 25 år. Parallellt med att träna professionella skådespelare har han arbetat med barn i alla åldrar, hemlösa, aktivister, lärare, terapeuter, sjukhusclowner och använt teatern som verktyg för helande och poetiskt uppvaknande.
På Stockholms konstnärliga högskola är Giovanni Fusetti handledare till doktorand Stacey Sacks.