Information
 

Affekt, tvetydighet och kryptering

Susan Kozel, professor vid Malmö högskola, berättar om ett forskningsprojekt där hon ville använda mobil media för att påverka och sprida rörelseimprovisation och hur hon under projektets gång genomgick en dramatisk attitydförändring när det gäller det valda mediet.

Det här är en del av en seminarieserie riktad främst till de forskande lärarna vid Stockholms konstnärliga högskola. Syftet är att ge exempel på olika sorters konstnärlig forskning. Serien är arrangerad av professorerna för Stockholms konstnärliga högskolas fyra tvärdisciplinära profilområden. Nu öppnas delar av seminarieserien även för extern publik.

Under den här presentationen kommer Susan Kozel att följa en forskningsstig genom ett interdisciplinärt forskningsprojekt kallat Living Archives med speciell fokus på påverkan vid användandet av mobil teknilogi i ett sammanhang tillsammans med rörelseimprovisation.

Den här resan visar en dramatiskt attitydsförändring - från optimism när det gäller mobil medias potential för att fördjupa och påverka, till utsatthet och önskan att gömma sig från teknologin. Det reflekterar Edward Snowdens dramatiska avslöjande att vi inte bara arkiverar oss själva, vi blir också arkiverade hela tiden utan att veta om det.

Kort om Susan Kozel

Susan Kozel är professor i nya medier vid institutionen för Konst, kultur och kommunikation vid Malmö högskola med fokus på sammanstrålningen av dans, filosofi och digital teknik.

For more than 20 years, her artistic practice has directly informed her writing on a broad range of topics from affect and archiving, to ubiquitous technologies and electronic music. She teaches for the Interaction Design program at Malmö University and is Project Leader of the Swedish Research Council funded research project Living Archives (http://livignarchives.mah.se). Publications include: Closer: Performance, Technologies, Phenomenology (MIT Press 2007), “Process Phenomenologies” in Modes of Embodiment: The Poetics of Phenomenology in Performance Studies (Routledge, 2015), “Somatic Materialism or Is it possible to do a phenomenology of affect?” in Site Journal of Art, Philosophy and Culture (Issue 33, 2013), “AffeXity: Performing Affect using Augmented Reality,” in Fibreculture Journal (Issue 21, 2012) and forthcoming “Devices of Existence: Contact Improvisation, Mobile Performances, and Dancing through Twitter”, in Improvisation and Social Aesthetics, eds. (Duke University Press, 2016) and Social Choreographies: Affect and Encryption in the Performance of Mobile Media (book in process).