Information
 
Operahögskolan

Textens transfigurationer – Jonas Forssells slutseminarium

I sitt forskningsprojekt "The Transfigurations of the Text" undersöker Jonas Forssell hur text används inom nutida operakomposition.

Jonas Forssells avhandling handlar om operans text. Utifrån sin bakgrund som operatonsättare och med många års erfarenhet av arbete också med teater tar han ett helhetsgrepp på utformandet och tonsättandet av den text som ska bäras av tonerna. Med avstamp i Stanislavskijs påstående att "Ordet är vad och musiken är hur!" ingår förutom själva tonsättandet och librettoförfattandet också andra ämnen som dramaturgi, operaöversättning och viss mån även sångteknik i avhandlingsarbetet.

Opponent: Eva Nässén

Huvudhandledare: Karin Helander